Обшук в ІТ компанії. Мінімізація ризиків для бізнесу
Обшуки лякають бізнес можливістю арешту майна, вилученого під час обшуку; «витоком» комерційної таємниці; блокуванням роботи компанії, зокрема, у разі вилучення комп'ютерів, на яких розробляється програмне забезпечення і як наслідок – порушення строків контрактів, втрата лояльності контрагентів та загроза штрафних санкцій.
Найкращий спосіб пережити таку подію з мінімальними втратами – готуватися до неї заздалегідь.

Фактори, що можуть свідчити про наявність ризику
обшуку у вашій компанії:

1. Збільшення кількості запитів від контролюючих та правоохоронних органів.

2. Надходження до компанії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до вас можуть прийти з обшуком (ч. 1 ст. 166 КПК України).

3. Якщо відносно бізнес-партнера вашої компанії триває кримінальне провадження. Вказану інформацію можливо отримати шляхом моніторингу даних Єдиного державного реєстру судових рішень за номером ЄДРПОУ бізнес-партнера.

Основні кроки до мінімізації ризиків для бізнесу
під час підготовки до обшуку:

1. Організуйте систему корпоративної безпеки.

Готуйте колектив до проведення обшуку, зокрема:

організовуйте лекції, тренінги для працівників, де пояснюйте правила поведінки під час його проведення;
роз'яснюйте працівникам їхнє право, передбачене статтею 63 Конституції України, не надавати правоохоронцям пояснень щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів;
затвердіть план-інструкцію дій, відповідно якого кожен працівник буде ознайомлений із порядком дій.

Важливо не недооцінювати важливість роботи із лояльністю персоналу, мотивуйте, тренуйте, пам'ятайте, що головний ресурс – це люди, а здоровий психологічний клімат в колективі сприятиме збереженню комерційної таємниці всередині компанії.

2. Попередньо підпишіть договір з адвокатом, якого будете залучати у разі проведення обшуку.

Договір повинен зберігатися в приміщенні компанії. Для допуску адвоката до приміщення, де проводиться обшук, його повноваження повинні бути підтверджені документами, визначеними статтею 50 КПК України, серед яких, зокрема договір про надання правової допомоги.

Варто звернути увагу, що якщо за адресою вашої компанії зареєстровано робоче місце адвоката, то це значно ускладнює процедуру обшуку:

по-перше, у приміщенні, в якому працює адвокат, оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням виключно керівників прокуратури – Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя (відповідно частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

по-друге, під час проведення такого обшуку, як правило, має бути присутній представник ради адвокатів регіону (відповідно частини 2 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).


Договір оренди приміщень, укладений з адвокатом, повинен зберігатись у компанії.

У такому випадку, якщо вам пред'являтимуть ухвалу на обшук, що буде видана на обшук саме вашої компанії, а не приміщень, де адвокат здійснює адвокатську діяльність, то ви маєте законне право:

пред'явити договір оренди приміщень адвокатом;

не допускати вказаних осіб до обшуку, вказаних в договорі оренди з адвокатом.


3. Введіть в компанії систематизацію документообігу.

Реєстри документів із описом змісту полегшать роботу щодо їх поновлення або повернення.


4. Забезпечте збереження документів, які підтверджують право власності.

Вказане в майбутньому полегшить процес повернення майна, вилученого під час обшуку.


5. Дотримуйтесь політики «чистого столу».

6. Використовуйте «хмарні» технології.

Вилучення офісних комп'ютерів не заблокує роботу та не зупинить життєдіяльність компанії. Не є можливим вилучити сервер, якщо він не присутній фізично за адресою обшуку. Однак, якщо важливо враховувати, що якщо ховати на «хмарах» абсолютно всю інформацію, то це скоріш викличе інтерес правоохоронців.


7. Забезпечте технічний захист інформації.

Використовуйте шифрування, захищені канали зв'язку. Налаштуйте механізм для безпечного запуску сторонніх та неперевірених програм, періодично проводіть тести на проникнення; а також систему, яка дозволить працювати дистанційно.


8. Забезпечте оформлення юридичного статусу інформації, що становить комерційну таємницю.

Зокрема, затвердіть на підприємстві локальні документи, що б врегульовували, що саме є комерційною таємницею, а також правила використання такої інформації працівниками (положення про комерційну таємницю; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; інструкцію про порядок поводження з такою інформацією тощо). Включити до статуту та правил внутрішнього розпорядку підприємства розділ щодо комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
Законодавець регламентує, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці (стаття 162 КПК України). КПК України містить ряд обмежень, що охороняють таку інформацію.
Основні кроки до мінімізації ризиків для бізнесу, коли до вас прийшли обшуком:

1. Перевірте документи осіб, які прийшли до вас з обшуком та зафіксуйте реквізити.

Пам'ятайте! Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, строк якої не перевищує одного місяця, з дня її постановлення.
Вказана ухвала надає право проникнути до володіння лише один раз. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Виняток. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із 1) врятуванням життя людей та майна чи 2) з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

2. Перевірте адреси та реквізити, вказані в ухвалі слідчого судді. Отримайте копію ухвали, вкажіть дату та час отримання.

Зокрема, в ухвалі повинно бути вказано:

житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
особу, якій належить приміщення, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.


3. У разі наявності належних документів, необхідно виконати ухвалу слідчого судді та допустити правоохоронців до вказаних в ній приміщень. Однак, не рідко постає питання чи існують законні підстави не допуску правоохоронців до обшуку.

У разі не відповідності даних, вказаних в ухвалі реальним обставинам справи (наприклад вказано зовсім іншу адресу об'єкту обшуку, неправильне найменування компанії тощо), до вас прийшли з обшуком більш ніж через місяць з моменту винесення ухвали, взагалі без ухвали слідчого судді або прийшла не уповноважена особа (що не є слідчим, прокурором у кримінальному провадженні) – це є законною підставою для відмови у допуску до обшуку.

Однак, здійснення фізичного супротиву обшуку однозначно не є вирішенням ситуації.

Супротив це не зупинить дії правоохоронців, натомість вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків, якщо ви юридично неправильно оцінили ситуацію (стаття 342 КК України).

Ваші дії повинні зводитись до залучення адвоката, виклику працівників поліції по номеру «102», фіксації зауважень у протоколі обшуку та подальшому визнанні у судовому порядку результатів обшуку недопустимим доказом.

Більш того, законодавством передбачено кримінальну відповідальність за незаконне проведення огляду чи обшуку, що порушує недоторканність житла громадян (стаття 162 КК України).


4. Повідомте слідчого, прокурора про намір скористатися правовою допомогою та заявити клопотання про допуск адвоката.

Незалежно від стадії цієї обшуку слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення адвоката, повноваження якого підтверджуються у порядку, встановленому законодавством (частина 1 статті 236 КПК України).

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника (частина 3 статті 236 КПК України).


Проблеми на практиці, пов'язані із залученням адвоката під час обшуку.

Варіант 1. Мають місце випадки, коли керівництво компанії попередньо не підписує договір про надання правової допомоги із адвокатом, розраховуючи на те, що адвокат буде залучений і відповідний договір підписаний безпосередньо у разі проведення обшуку.

Разом з тим, на практиці може виникнути ситуація, коли у «розпал» обшуку адвокат не допускається до приміщення, де проводиться обшук слідча дія, адже не може підтвердити свої повноваження договором, а керівництво компанії або представники, уповноважені на підписання такого договору, не можуть покинути приміщення через заборону слідчого або прокурора.

З метою уникнення такої ситуації, важливо турбуватися про правовий захист своєї компанії наперед, а не чекати коли «грім гряне», адже з'ясовуючи ситуацію, ви втратите дорогоцінний час та можливість повноцінного юридичного захисту.

Варіант 2. Може мати місце ситуація, коли слідчий або прокурор не допускатиме адвоката до участі у обшуку з тих підстав, що ним надано на підтвердження повноважень, відповідно статті 50 КПК України, лише свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та договір, в той час як ордер не надано.

Разом з тим, така поведінка правоохоронців є незаконною, з огляду на позицію Касаційного кримінального суду Верховного Суду, висловлену у постанові від 06.02.2018 у справі № 752/11464/16-к, що повноваження захисника мають вважатися підтвердженими, якщо на додаток до свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю захисник надав хоча б один з документів, визначений пунктом 2 частини 1 статті 50 КПК України, а саме: 1) ордер або 2) договір із захисником (https://reyestr.court.gov.ua/Review/72150999).

Аналогічну позицію висловлено Верховним Судом у постанові від 13.11.2019 у справі № 201/1058/19 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/85678633).

Результати обшуку, проведеного без адвоката або представника, якщо ви заявляли клопотання про його залучення, можна визнати недопустимим доказом в судовому порядку.

Однак, даний факт необхідно фіксувати, а саме: викликом поліції по каналу «102».


5. Пам'ятайте! Особистий обшук, огляд відрізняється від обшуку приміщень, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, за рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження (частина 5 статті 26 КПК України).

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов'язковій фіксації у відповідному протоколі.


6. Всі зауваження необхідно фіксувати в протоколі обшуку та отримати другий примірник протоколу обшук разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності).

Порушуйте клопотання перед слідчим вказувати в описі реквізити вилученого. У разі відмови слідчим – вказувати самостійно при фіксуванні зауважень.

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити схоронність такого майна. Однак, ризик витоку комерційної таємниці залишається. Відповідно в протоколі обшуку обов'язково вказуйте, що інформація має статус комерційної таємниці.


7. Пам'ятайте ризики обшуку:

здійснення обшуку присутніх;

вручення повісток;

здійснення неформального допиту присутніх.

На цій стадії повинні працювати ваші превентивні заходи, вжиті ще до моменту проведення обшуку щодо відсутності реакції на психологічний тиск, а також розуміння права, визначеного статтею 63 Конституцією України тощо.

8. Важливо пам'ятати ключові правила обшуку!

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. Однак, якщо слідчий або прокурор фіксацію у вказаному порядку не розпочав – заявляйте клопотання про здійснення такої фіксації.

Ви маєте беззаперечне право на присутність адвоката у ході обшуку;

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Проведення обшуку у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право: відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності власника; заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.

Відмова у наданні доступу до комп'ютерної техніки - є підставою для її вилучення.


Враховуючи викладене, компанія переживе обшук з найменшими втратами у разі здійснення попередньої підготовки та якісного юридичного супроводу.

Наша команда забезпечить якісний супровід обшуків у вашій компанії, а також підготовку колективу до проведення таких заходів.

Адвокатська група Legal Advice

IT Lawyer

Тимошенкова Оксана