Раунди інвестування
Що таке раунди інвестування та як вони відбуваються?

Для будь-якого стартапу ключове питання – фінансування. Капітал дозволяє або розробити новий продукт, або розвинути уже існуючий бізнес.

Інвестування передбачає залучення стороннього капіталу в перспективний стартап. Однак, такі вкладення капіталу прийнято вважати ризикованими. Разом з тим, ризик виправдовується отриманням надприбутку, що в багато разів перевищує об'єм інвестованих коштів, якщо проект виявився успішним.

Бізнес-проекти в сфері ІТ привабливі тим, що надають можливість реалізовувати інноваційні ідеї нестандартним шляхом. Однак, багато перспективних ідей залишаються нереалізованими через відсутність фінансування.

З метою мінімізації ризиків та впорядкування процедури інвестування, вказаний процес прийнято поділяти на раунди.

Раунди інвестування – це етапи залучення інвестицій для розвитку бізнесу.

Види раундів. Ранні раунди: pre-seed (передпосівна стадія), seed (посівна стадія), Раунд A. Пізні раунди: Раунд B, Раунд C, Раунд D.

Чому інвестор вкладає кошти в стартапи? Інвестори вкладають кошти в обмін на частку у власності, сподіваючись, що в майбутньому ціна акцій буде збільшена, відповідно зросте вартість компанії. Вказане надасть можливість заробити при виході компанії на біржу або при продажі своєї частки іншим інвесторам. Окрім того, інвестори розраховують на отримання відсотків.

Навіщо поділяти інвестування на раунди?

Назва раунду – це стадія розвитку бізнесу, що зручно і для інвесторів, і для стартапів. Інвестори розглядають заявки тільки від релевантних стартапів, та й стартапи розуміють до яких саме інвесторів є сенс звертатись. Поділ на раунди впорядковує процес інвестування та мінімізує ризики.

Наприклад, якщо стартап шукає seed - інвестування, але розуміє що певний інвестор вкладає кошти лише на пізніх стадіях, відповідно не має резону витрачати час та сили обох сторін на листування чи зустрічі.
Умовно можна поділити інвесторів на: інвестори на ранніх стадіях та інвестори на пізніх стадіях.
Інвестори, які вкладають кошти в проект на ранніх стадіях, ризикують набагато більше, оскільки саме на них 90 % проектів завершують своє існування.

Як відбуваються раунди

Раунд Pre-seed.
Раунд, на якому обирається бізнес-ідея та визначається напрямок діяльності, а ідея перетворюється в продукт
На даному раунді компанія не здатна забезпечити самостійне фінансування.
Засновники вкладають власні ресурси, включаючи ресурси FFF (family, friends, fools), а також шукають підтримку інвесторів та гранти.
Створюється список потенційних інвесторів, вивчається їх репутація, готуються документи, презентації, бізнес-плани, проводяться зустрічі та листування.

Раунд Seed.
Раунд, коли є не просто ідея, а product-market fit, тобто ваш продукт відповідає вимогам ринку: вирішує проблему клієнта і клієнт платить за це реальні гроші.

На цій стадії відбувається завершення розробки продукту або доведення його доведення до вимог ринку.

З'являється перший дохід. Однак, і розмір витрат збільшується в рази. Стартап залучає інвестиції.

Вирішується безліч питань.

1. На даному етапі приймається рішення щодо корпоративної структури, складається бізнес-план, здійснюється інвентаризація активів.

2. Перед інвестуванням між інвестором та стартапом підписується Term Sheet – угода про наміри, в якій інвестор робить пропозицію основні положення інвестування. У межах вказаної угоди, як правило, проводиться Due Diligence – перевірка діяльності стартапа (податкова, операційна, юридична, маркетингова, фінансова і т.д.).

Українське законодавство не містить визначення такого поняття. Однак, якщо ваші інвестори із країн англосаксонської системи права (США, Англія, Нова Зеландія, Канада тощо), то ймовірно, що вам запропонують підписати такий документ за законодавством країни-інвестора.

3. Постає необхідність вирішення питання законодавством якої країни укладати договори (якщо одна із сторін не є резидентом України) та який вид договору обрати.

На цьому етапі підписуються договори, що регламентують як саме інвестор надає кошти стартапу (позика, купівля акцій тощо).

На цьому етапі підписуються такі види договорів: SAFE (Simple Agreement of Future Equity); KISS (Keep It Simple Security); SPA (share purchase agreement); Convertible Note.

Раунд А.
Стартап перетворюється в компанію. Вказаний раунд для інвестування проекту на етапі його виходу на ринок. Продукт створений і з'являються стабільні продажі.
Інвестиції на раунді А орієнтовані на: організацію серійного виробництва (вихід на масовий ринок); створення команди; розвиток маркетингу.
Цей раунд може стати першим по залученню інвестицій, якщо попередні завершились фінансуванням власними силами.
На раунді А закінчуються ранні етапи фінансування проектів.

Раунд В.
Вказаний раунд для компаній, які довели свою актуальність на ринку.
Відбувається масштабування компанії. Інвестиції спрямовуються на розширення бізнес-моделі.
Серед задач даного раунду: приріст прибутку, розширення ринку збуту та штату, відкриття нових офісів.
Даний раунд починається, коли компанія досягає показників, що обумовлені з інвесторами на раунді А.

Раунд С.
Раунд, на якому компанія стає прибутковою і може існувати автономно.
Компанія вже знає все про свій бізнес і інвесторам він також зрозумілий, вони готові надати йому ринкову вартість.
Основана задача для компанії: досягнення стабільності, прогнозованості та самоокупності.

Раунд D.
Є декілька причин чому компанії переходять на цей раунд та продовжують залучати кошти:
- прагнуть масштабувати бізнес перед виходом на IPO (Initial Public Offering). IPO – перша публічна пропозиція, перший публічний продаж акцій компанії необмеженому колу осіб, розміщення акцій компанії на одній із світових бірж;
- фінансування перед продажем. Раунд, на якому прибуток інвестора фіксується через продаж акцій (долі) в компанії стратегічному інвестору – великій компанії, що працює в тій же галузі, що і об'єкт інвестицій, зацікавлена у придбанні контрольного пакету акцій.

Чи обов'язково проходити всі раунди?

Розподіл на раунди – це формальність, а не обов'язкова умова. Деякі стартапи минають ранні раунди, об'єднують їх, або навпаки виділяють проміжні.
Розуміння раундів дає уявлення на скільки динамічно розвивається проект, а також розуміння стартапу та інвестору на скільки вони є цікавими одне одному.

Висновок.
У публікації здійснено опис основних раундів фінансування, далеко не всі стартапи проходять кожен з них.
На перший погляд нічого складного, але проблеми ховаються в умовах договорів, у розмиванні часток, у положеннях щодо виходу інвесторів.
Відповідно, юридичному оформленню процедури інвестування необхідно приділяти значну увагу.

Наша команда забезпечить вашому бізнесу якісний юридичний супровід при здійсненні інвестування та оцінить документацію, надану інвесторами, на предмет ризиків.

Адвокатська група Legal Advice
IT Lawyer
Тимошенкова Оксана