Для чого потрібен TermSheet при інвестуванні?
Term Sheet документ про основні умови договору (предмет, ціна, строки, конфіденційність) або угода про наміри. Не є документом, що створює юридичні зобов'язання (носить декларативний характер), за виключенням окремих положень (наприклад про конфіденційність; питання розподілу витрат до моменту реєстрації компанії; умови відчуження часток у майбутній компанії).

Що в ньому корисного: українське законодавство не містить визначення такого поняття. Однак, якщо ваші інвестори із країн англосаксонської системи права (США, Англія, Нова Зеландія, Канада тощо), то вам запропонують підписати такий документ за законодавством країни-інвестора.

Даний документ - «карта» для юристів, в якому можна описати етапи реалізації проекту. Зокрема, якщо реалізація проекту передбачає створення декількох компаній, проведення окремих правочинів, що само по собі потребує формування окремих пакетів документів, то Term Sheet може виступати як базовий план.

Також, у даному документі можливо передбачити проведення перевірки перед укладенням основного договору (due diligence). У процесі перевірки можливо побачити проблеми бізнесу, прорахувати ризики та визначитись із розміром інвестицій.

Коли потрібен: складна структура правочину; запланований правочин потребує перевірки перед його укладенням (due diligence).

Коли не потрібен: правочин не виходить за межі звичайного договору (поставки, купівлі-продажу тощо); правочин вчиняється на підставі одного документу.

Аналоги: Лист про наміри або угода про наміри (Letter of Intent, LoI), Меморандум про взаєморозуміння (Memorandum of Understanding, MoU).

Основні умови Term Sheet:

1. Важливо вказати, що даний документ не несе юридичних обов'язків, в інакшому випадку договір може бути розцінений судом як угода, що містить юридичні зобов'язання.

Так, у спорі між Медіа Холдингом та Іваном Кузнєцовим у 2016 році Високий Суд Лондона вказав, що саме по собі слово «Term Sheet» в документі не свідчить про те, що сторони не бажали укласти договір, що має юридичні зобов'язання і визнав його обов'язковим (http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2016/360.html)

2. Важливо вказати, що даний документ не є попереднім договором.

Попередній договір – це договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Вимоги до попереднього договору врегульовано статтею 635 Цивільного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text).

Законодавство України містить спеціальні заходи щодо примусу до особи, яка необґрунтовано ухиляється від укладення основного договору, такі як відшкодування збитків, завданих простроченням.

Разом з тим, договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому немає волевиявлення сторін щодо надання йому сили попереднього договору, не вважається попереднім договором.

Відповідно, деталізуючи умови Term Sheet вкажіть, що ваша угода не містить ознак попереднього договору.

3. Вести переговори добросовісно.

В більшості країн ведення переговорів та подальша різка неаргументована відмова від правочину може мати неприємні наслідки. Оскільки контрагент не отримав очікуваного результату, однак витратив час та ресурси (наприклад кошти на переговори, проживання тощо).

Наша команда забезпечить вашому бізнесу якісний юридичний супровід при здійсненні інвестування та оцінить документацію, надану інвесторами, на предмет ризиків.

Адвокатська група Legal Advice
IT Lawyer
Тимошенкова Оксана